www.Stats.in.th

Our Customers

การออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
อาคาร Interchange 21

การออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
อาคาร Exchange Tower

การออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
อาคาร All Seasons Place

การออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
อาคาร Ploenchit Tower

การออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
อาคาร Sathorn Thani

การออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
อาคาร Wave Place

การออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
อาคาร Silom Complex

การออกแบบ และตกแต่งภายในสำนักงาน
อาคาร Asoke Tower

BANGKOK

OFFICE INTERIOR DESIGN

บางกอก ดีไซน์ เชี่ยวชาญในการออกแบบ รับเหมา ตกแต่งภายในสำนักงาน งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และงานระบบ แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

DESIGN

OFFICE TURN-KEY CONTRACTOR

โดยสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และทีมงานที่มีความชำนาญ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยคุณภาพ และความรวดเร็ว ให้อยู่ในงบประมาณของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ