www.Stats.in.th

About us

BANGKOK DESIGN

บางกอก ดีไซน์ เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการออกแบบ รับเหมา ตกแต่งภายในสำนักงาน งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และงานระบบ แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และทีมงานที่มีความชำนาญ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยคุณภาพ และความรวดเร็ว ให้อยู่ในงบประมาณของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BANGKOK

OFFICE INTERIOR DESIGN

บางกอก ดีไซน์ เชี่ยวชาญในการออกแบบ รับเหมา ตกแต่งภายในสำนักงาน งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และงานระบบ แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

DESIGN

OFFICE TURN-KEY CONTRACTOR

โดยสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และทีมงานที่มีความชำนาญ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยคุณภาพ และความรวดเร็ว ให้อยู่ในงบประมาณของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ